Welkom

Welkom op de blog van het Land van de Regenboog. Op deze blog vind je wekelijks de tekst van de kinderliturgie tijdens de eucharistieviering van Sant Egidio, elke zondag om 17u in de Sint Carolus Borromeuskerk te Antwerpen.

Het Land van de Regenboog is een internationale beweging van en voor kinderen die zich willen inzetten om samen een betere en meer menselijke wereld uit te bouwen. Kinderen van 5 tot 12 jaar zijn welkom.


Meer info op de website van de gemeenschap van Sant Egidio.

zondag 16 maart 2014: vandaag LVDR om 15u!

Gen 12, 1-4
Mt. 17, 1-9

Beste vrienden,

Het evangelie van de transfiguratie of gedaanteverandering beschrijft eigenlijk wat er elke zondag gebeurt.  Na zes dagen werk en school brengt Jezus ons samen en neemt Hij ons met zich mee, de berg op.  Wij hebben dat nodig, om op een aparte plaats samen te zijn om naar Jezus te luisteren.  Daarom komen wij naar de kerk en blijft niet ieder in zijn eigen huis in zijn eigen kamer luisteren naar het evangelie. 

Jezus neemt niet één leerling apart mee. Hij neemt er 3 mee.  Een gemeenschap.  Gedurende de eucharistieviering worden ook wij getransfigureerd: we ontdekken een nieuwe manier van leven, van ons te gedragen en ons te voelen.  We worden geraakt door wat we hier horen en ervaren en worden zo nieuwe mensen.
 
Wij worden door Jezus meegenomen op de berg.  Het is niet onze eigen beslissing, zoals het niet het plan van die 3 leerlingen was om met Jezus mee te gaan.  Nee, Jezus neemt hen mee. 

In het evangelie van Johannes bidt Jezus tot de Heer voor zijn leerlingen en zegt hij: Vader, u hebt hen aan mij geschonken, laat hen dan zijn waar ik ben. Dan zullen zij de grootheid zien die u mij gegeven hebt.

In de eucharistieviering zijn wij waar Jezus is, kunnen wij de grootsheid van Zijn liefde voelen, worden wij van gedaante veranderd.  Daarom is het belangrijk dat wij naar hier komen.  Dat wij ons leven van altijd achterlaten om met Jezus op de berg te gaan.  In de eucharistieviering veranderen wij van allemaal mensen apart tot één gemeenschap van leerlingen van Jezus. 

Petrus is ondersteboven van wat hij ziet en hij stelt voor om drie tenten op te slaan: één voor Jezus, één voor Elia en één voor Mozes.  Het is logische dat hij daar wil blijven, dat hij Jezus, Elia en Mozes daar bijeen wil houden.  Hij zegt het ook: Heer, het is goed dat wij hier zijn.

Maar Petrus is nog niet uitgesproken of er verschijnt een wolk, waaruit een stem klinkt: Dit is mijn geliefde Zoon, in hem vind ik vreugde. Luister naar hem!’ 

Petrus wou in dat magische moment blijven.  Hij voelde zich daar gelukkig en wou dat bewaren, niet terug keren naar de gewone wereld met zijn problemen en bekommernissen.  Vaak zijn wij zoals Petrus.  We begrijpen hier in de kerk wat de Heer ons zegt, we zijn vol vreugde over zo’n mooi leven dat ons wordt voorgesteld.  Maar dan gaan we terug naar onze school, naar ons werk, naar ons leven van elke dag… en dan lijkt het ineens te moeilijk, want de mensen reageren zo hard en onverschillig. Dan zouden we liever zoals Petrus een tent bouwen om samen te blijven in dat mooie moment. 

Maar Jezus is niet gekomen om ons weg te leiden van de wereld.  Jezus wil juist dat zijn leerlingen met 2 voeten in de wereld staan, tussen de mensen.  Omdat het daar is dat wij Zijn liefde kunnen brengen, in de hardheid, in de onverschilligheid.  Leerling van Jezus zijn betekent niet geloven in een magisch moment van geluk dat je altijd moet vasthouden.  Het betekent een ontmoeting, een gezicht, een man die aan onze zijde loopt.

Petrus en de andere twee leerlingen ontdekken op die berg dat het leven met Jezus een groter avontuur is dan ze hadden gedacht.  Ze waren al een tijdje op weg met Hem, ze dachten Hem te kennen.  Maar dan zien ze de ware glorie van Jezus, samen met Mozes en Elia die allebei vriend van God genoemd worden.  Dan is er die stem uit de Hemel die zegt dat Jezus Zijn zoon is.  En daar worden ze toch wel een beetje bang van.

Maar   Jezus blijft bij hen en zegt hen om niet bang te zijn.  Hij laat Zijn leerlingen niet alleen. 

Dat is de Heilige eucharistie, het is Jezus die zich aan ons toont in brood en wijn, het is Jezus die ons zegt geen angst te hebben, het is Jezus die ons broers en zussen maakt van elkaar.  Wij moeten niet bang zijn: het gelaat van onze vriend Jezus die de harten van de mensen transformeert en die de wereld verandert, blijft bij ons.  Om ons leven te veranderen moeten we naar Jezus ‘woorden luisteren, komen drinken aan de bron van leven die het Woord is.