Welkom

Welkom op de blog van het Land van de Regenboog. Op deze blog vind je wekelijks de tekst van de kinderliturgie tijdens de eucharistieviering van Sant Egidio, elke zondag om 17u in de Sint Carolus Borromeuskerk te Antwerpen.

Het Land van de Regenboog is een internationale beweging van en voor kinderen die zich willen inzetten om samen een betere en meer menselijke wereld uit te bouwen. Kinderen van 5 tot 12 jaar zijn welkom.


Meer info op de website van de gemeenschap van Sant Egidio.

zondag 23 februari 2014

Lev. 19, 1-2.17-18
Mt. 5, 38-48

Beste vrienden,

We lazen vandaag het slot van de bergrede.  Het vijfde hoofdstuk van het evangelie volgens Matteus begint zo:  Toen hij de mensenmassa zag, ging hij de berg op. Daar ging hij zitten met zijn leerlingen om zich heen.  Hij nam het woord en onderrichtte hen.  En dan spreekt Jezus eerst de zaligsprekingen uit: Zalig de armen van geest, hen behoort het Rijk der Hemelen, zalig de treurenden, zalig wie honger heeft, zalig wie vervolgd wordt…

Vorige week hoorden we dat Jezus tegen zijn leerlingen zei: Jullie zijn het zout der aarde.  Maar als het zout zijn kracht verliest, waartoe dient het dan?
Op de berg spreekt Jezus zijn leerlingen en de mensenmassa toe.  Hij legt hen het fundament, het belangrijkste van Zijn boodschap uit.   En dat is God graag zien en de armen herkennen als het beeld van God en dus graag zien zoals je jezelf graag ziet.

Vandaag spreekt Jezus over de wraak en over de liefde voor de vijanden.  Je andere wang aanbieden.  Jezus spreekt hier over de wet uit het Oude Testament.  Het was eigenlijk best een eerlijke wet: een oog voor een oog.  Deze wet had tot doel dat mensen niet zouden overdrijven in hun wraak.  Dat wanneer hen iets aangedaan was, dat ze dan alleen exact hetzelfde mochten terugdoen en niet iets veel ergers.  Want in die tijd, en jammer genoeg ook vandaag nog, is wraak een heel sterk gevoel en kunnen mensen uit wraak veel ergere dingen doen dan wat hen is aangedaan.  Zo horen we som verhalen uit Afrika waar mensen op straat vermoord kunnen worden omdat ze iets gestolen hebben. 

Die oude wet legde een grens op aan de wraak, ze hield de wraak in toom.  Maar Jezus gooit deze wet helemaal omver en brengt ons een geheel nieuwe kijk op wraak.  We mogen ons niet alleen niet langer wreken.  Jezus vraagt ons zelfs om helemaal niet te reageren met iets slechts, hij vraagt ons om te reageren met iets goeds, met een teken van liefde. 

Als iemand je op de rechterwang slaat, keer hem dan ook je linker toe.  Als iemand je onderkleed vraagt, geef ook je bovenkleed.  Als iemand je vraagt een mijl mee te gaan, ga er dan twee mee.

Jezus vraagt zijn leerlingen om altijd op het kwade te antwoorden met het goede.  Hij weet dat wij zo het hart van wie geweld aandoet kunnen bekeren.  Met hardheid antwoorden, zal niemand veranderen.  Integendeel, het zal de vijandigheid alleen maar bevestigen.  Om het Kwade te kunnen bevechten, moeten wij het in de wortel uitroeien. 

Maar dan kunnen we denken dat Jezus nu toch wel wat overdrijft.  Dat zo’n houding niet echt voor ons is, dat het te moeilijk is.  We denken dat zo’n houding van liefde enkel weggelegd is voor een paar uitzonderlijke personen. 

Maar Jezus heeft vertrouwen in ons.  Hij weet dat wij groot kunnen zijn, als we onszelf kunnen overstijgen.  Hij gaat zelfs nog een stap verder:  heb je vijanden lief en bid voor wie jullie vervolgen, alleen dan zijn jullie werkelijk kinderen van je Vader in de hemel.

Met deze woorden schrapt Jezus het woord vijand uit het woordenboek.  Hij doet het niet langer bestaan.  Want als je je vijanden liefhebt, dan zijn het niet langer je vijanden ook al behandelen ze je misschien nog altijd slecht.  Als je je vijanden liefhebt, verdwijnen alle slechte gevoelens uit jouw hart en is er alleen nog plaats voor liefde.  Zo zullen we met vriendschap kunnen antwoorden en het Kwade overwinnen. 

 Is dat niet wat Jezus gedaan heeft tot in zijn dood?  Op het kruis heeft Hij gebeden voor de mensen die Hem dit hadden aangedaan.  Vader, vergeef het hen want ze weten niet wat ze doen. 

Jezus vraagt ons om medelijden te hebben met degene die kwaad doet.  Voor de christenen bestaan er geen vijanden, alleen naasten.    Het evangelie dat ons vraagt om elke zonde te vergeven is inderdaad een vreemde boodschap, ze is anders dan onze gewoonlijke manier van denken. En als ze ons dan ook nog vragen om onze vijanden lief te hebben, vinden we het overdreven en denken we gemakkelijk dat dit niet voor ons is. 

Jezus wil het hart van de mensen verruimen.  Hij wil ons volmaakt maken.   Volmaakt in de liefde.  De liefde voor onze naasten.

Om deze volmaaktheid te bereiken, is het nodig om naar Jezus te komen luisteren.  Om ons elke week te laten voeden door Zijn Woord.  Binnenkort begint de veertigdagentijd.  Een tijd van vasten en bidden.  Iedereen kan al eens nadenken hoe hij deze vastentijd wil beleven.  Wat hij zichzelf gaat ontzeggen, zodat hij minder aan zichzelf denkt en meer aan de anderen.

Bidden wij vandaag voor de mensen in Oekraïne, voor al wie familie of vrienden verloren heeft in deze tijden van revolutie.  Bidden wij voor de toekomst van dit land.  Dat de rust er snel mag terugkeren.  Bidden wij voor Syrië.  Voor het einde van alle geweld en oorlog.  Bidden wij voor onszelf, dat wij onze naasten liever zouden zien en op het kwade zouden antwoorden met het goede.